تنگی دریچه قلب به معنی این است که دریچه میترال در فرد تنگ شده و نمیتواند به صورت کامل باز شود. در نتیجه باعث مسدود شدن عبور جریان خون از دهلیز به بطن چپ می شود.
تنگی دریچه میترال قلب در بیماران با نشانه هایی همراه است. علائمی مانند خستگی و تنگی نفس.
همچنین تنگی دریچه آئورت به معنی این است که دریچه آئورت در فرد تنگ شده و به صورت کامل باز نمی شود که خون را از رگ آئورت به بطن چپ و بالعکس ارسال کند.
از نشانه های ظاهری تنگی دریچه آئورت در بیماران میتوان به شنیده شدن صدای اضافی از قلب و احساس درد و گرفتگی در قفسه سینه به هنگام فعالیت بدنی اشاره کرد.
تنگی آئورت که با عبارت “AS” در آزمایش اکوکاردیوگرافی بیان می شود میتواند با افزایش سن فرد و رسوب کلسیم در دریچه آئورت به وجود آید. تنگی آئورت در عضله قلب باعث می شود که خون کافی به بدن منتقل نشود. در نتیجه قلب برای حل این مشکل با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه می دهد. اما این کار اضافه قلب موجب بروز مشکلی ثانویه به نام ضخیم شدن عضله قلب یا همان “هیپرتروفی” است. چنانچه تنگی آئورت به موقع درمان نشود باعث نارسایی قلبی می شود.

اشتراک گذاری :