متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

پیشگیری از سکته قلبی

اقدامات پرستاری در سکته قلبی (MI)

mi چیست؟ به طور خلاصه همان حمله قلبی است بنابراین ضروریست بدانید که در مواجهه با آن چه اقدامات احتیاطی باید انجام دهید. شما باید بدانید که چگونه می توان از یک حمله قلبی جان سالم به در بُرد. این احتمال وجود دارد که شما و یا یک فرد نزدیک به…