متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

فیلم آنژیوگرافی

روش انجام و مراقبت بعد از آنژیوگرافی قلب چگونه است؟

خیلی از مردم، از انجام آنژیوگرافی قلب می‌ترسند، تنها دلیل آن هم این است که روند انجام آن و ماهیت آن را به خوبی نمی‌دانند، در این مقاله به مراقبت بعد از آنژیوگرافی و چگونگی انجام آن پرداخته شده است.آنژیوگرافی چیست؟ آنژیوگرافی قلب…