متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

سوزاندن رگ قلب

سوزاندن رگ قلب که با نام ابلیشن قلب نیز شناخته می شود، روشی است برای درمان ضربان سریع قلب. هنگامی که پالس های الکتریکی برای کنترل ضربان قلب، دچار بی نظمی می گردند، قلب دچار آریتمی یا همان ضربان نامنظم می گردد. در صورتیکه فرد، با دارو درمان نشود، ابلیشن گزینه نهایی خواهد بود. در طی این روش یک کاتتر وارد رگ شده و انرژی سیگنال ها را به سمتی که لازم است هدایت و کنترل می نماید.

درمان آریتمی با عمل ابلیشن قلبی

ابلیشن قلبی یا سوزاندن رگ قلب روشی برای درمان بی‌نظمی ضربان قلب است. از این طریق میتوان با از بین بردن قسمتی از بافت‌، آریتمی قلبی را درمان کرد. هم چنین استفاده از این روش مانع ورود سیگنال‌های الکتریکی غیر عادی به قلب می‌شود و به همین دلیل…