متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

درد قفسه سينه ناشی از معده

برای سوزش معده در بارداری چه قرصی بخوریم؟

سوزش و معده درد به وضعیتی گفته می شود که در آن اسید از درون معده به مری و گاهی حلق باز می گردد و سبب تحریک بافت ها می شود. تشخیص سوزش قلب از سوزش معده بسیار سخت است و بعضا با هم اشتباه گرفته می شوند. دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق و عضو…