متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

اکو TDI

اکوی قلب از عرض سینه (TTE) چیست؟

tte چیست اکوی قلب tte یا اکوکاردیوگرافی از عرض سینه TTE چیست؟ روشی است که برای بررسی مشکلات قلبی و همچنین مشکلات عروق اطراف قلب، مورد استفاده قرار می گیرد. امواج صوتی از طریق یک دستگاه که بر روی قفسه ی سینه قرار می گیرد ارسال می شوند.…