متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

اکو TDI

دکتر آرزو خسروی بهترین فلوشیپ اکوکاردیوگرافی قلب در تهران

اکوکاردیوگرافی قلب چیست؟ اکو tte یا اکو ترانس توراسیک روشی است که برای بررسی مشکلات قلبی. همچنین برای مشکلات عروق اطراف قلب، مورد استفاده پزشکان متخصص قلب و عروق قرار می گیرد. این آزمایش تشخیصی توسط فلوشیپ اکوکاردیوگرافی قلب در مطب قابل…