متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

اکوکاردیوگرافی قلب در مطب دکتر آرزو خسروی

اکو قلب برای تشخیص سوراخ قلبی | بهترین فلوشیپ اکو قلب

تصویر برداری رنگی اکو داپلر یا اکو قلب که از فناوری داپلر برای تعیین سرعت بافت به جای سرعت خون استفاده می کند. بیش از یک دهه است که آزمایش اکوکاردیوگرافی داپلر به عنوان ابزاری بالینی برای تشخیص سوراخ قلب در بیماران سرطانی و تحت شیمی درمانی…