متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

اسکن هسته ای

اسکن هسته ای قلب چیست و چگونه انجام می شود؟

اسکن هسته ای قلب، تصویربرداری از عضله قلب با استفاده از دوربین گاما است که با تزریق ماده رادیو اکتیو بی خطر (تکنسیوم یا تالیوم) صورت می گیرد که دارای 4 مرحله می باشد. جهت انجام آزمایش اسکن هسته ای قلب با نوبت دهی به شماره 02122894086 تماس…