متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

آریتمی

ضربان قلب پایین یا برادی‌ کاردی

ضربان قلب پایین برادی کاردی، ضربان قلب پایین و کمتر از 60 ضربان در دقیقه است. ضربان قلب طبیعی بین 60 تا 100 ضربه در دقیقه می باشد.سیگنال الکتریکی که ضربان قلب را شروع می کند، از گره سینوسی قلب، که ضربان ساز طبیعی قلب می باشد و در قسمت…