مطب دکتر آرزو خسرو متخصص قلب و عروق

راهنمای کامل تفسیر اصطلاحات اکو قلب

آزمایش اکوکاردیوگرافی قلب یکی از روش‌های مهم تشخیصی در پزشکی است که برای ارزیابی عملکرد قلب و تشخیص بیماری‌های قلبی استفاده می‌شود. در این مطلب، به تفسیر اصطلاحات تخصصی اکو قلب این آزمایش می‌پردازیم و به شما کمک می‌کنیم تا نتایج اکوکاردیوگرافی خود را بهتر درک کنید. اصطلاحات مهمی که در گزارش‌های اکوکاردیوگرافی به کار می‌روند، شامل موارد زیر هستند:

 

 

شدت ها :

Normal : به معنی طبیعی و نرمال است.

Trivial : به معنی ناچیز و جزئی است.

Mild : به معنی خفیف یا متوسط یا (+) است.

Severe : به معنی شدید یا (++) است.

Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF)

معنای Left Ventricular Ejection Fraction

یا به اختصار EF، مقدار خونی است که با هر انقباض از بطن چپ قلب به خارج پمپاژ می‌شود و با درصد بیان میشود. این شاخص یکی از مهمترین معیارهای عملکردی قلب است و برای ارزیابی قدرت پمپاژ قلب استفاده می‌شود. در گزارش‌های اکوکاردیوگرافی، معمولاً با عبارت اختصاری EF یا LVEF به این مقدار اشاره می‌شود.

محدوده‌های نرمال و غیرنرمال LVEF یا EF

LVEF در یک فرد سالم معمولاً بین ۵۵٪ تا ۷۰٪ است. مقدار LVEF کمتر از ۴۰٪ نشان‌دهنده کاهش شدید عملکرد قلب است و می‌تواند به معنای وجود نارسایی قلبی باشد. مقادیر بین ۴۱٪ تا ۵۴٪ نشان‌دهنده کاهش ملایم تا متوسط عملکرد قلب است.

EF پایین نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

کاهش LVEF معمولاً با نارسایی قلبی مرتبط است. همچنین ممکن است در افراد با بیماری‌های عروق کرونر، کاردیومیوپاتی یا پس از حمله قلبی مشاهده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیماری نارسایی قلبی و علائم و درمان آن میتوانید به مطلب: علائم نارسایی قلبی چیست؟ که مورد تایید دکتر آرزو خسروی، متخصص قلب است مراجعه نمایید.

دکتر آرزو خسروی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی در کلیپ زیر به  تفسیر اصطلاحات جواب اکو بیمار روماتیسم قلبی پرداخته اند.

 

End-Diastolic Volume (EDV) و End-Systolic Volume (ESV)

معنی EDV و ESV در جواب اکو قلب

End-Diastolic Volume (EDV) حجم خونی است که در پایان دیاستول، در بطن چپ قلب وجود دارد. End-Systolic Volume (ESV) حجم خونی است که پس از انقباض بطن چپ در آن باقی می‌ماند.

محدوده‌های نرمال و غیرنرمال EDV و ESV

محدوده نرمال EDV بین ۶۵ تا ۱۷۵ میلی‌لیتر و ESV بین ۱۶ تا ۸۵ میلی‌لیتر است. افزایش EDV یا ESV می‌تواند نشان‌دهنده نقص در عملکرد قلب باشد.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

افزایش EDV و ESV معمولاً با نارسایی قلبی، کاردیومیوپاتی یا بیماری‌های دریچه‌ای قلب مرتبط است.

 

Left Atrial Size (LA SIZE)

معنی LA size در جواب اکو قلب

Left Atrial Size اندازه اتاقک چپ قلب است که خون را از ریه‌ها دریافت می‌کند و به بطن چپ می‌فرستد.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال LA Size

اندازه نرمال دهلیز چپ بین ۲۹ تا ۴۰ میلی‌متر است. افزایش اندازه دهلیز چپ ممکن است نشان دهنده بیماری قلبی باشد.

LA SIZE نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

افزایش LA Size می‌تواند نشان‌دهنده فشار خون بالا، نارسایی قلبی یا فیبریلاسیون دهلیزی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع میتوانید به مطلب: “هر آنچه که باید درباره فیبریلاسیون دهلیزی بدانید” که مورد تایید دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق است، مراجعه نمایید.

 

Mitral Valve Area (MVA)

معنی MVA در جواب اکو قلب

Mitral Valve Area یا MVA اندازه بازشدگی دریچه میترال است که خون را از دهلیز چپ به بطن چپ عبور می‌دهد.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال MVA

اندازه نرمال MVA بین ۴ تا ۶ سانتی‌متر مربع است. کاهش MVA به کمتر از ۲ سانتی‌متر مربع نشان‌دهنده تنگی دریچه میترال است.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

کاهش MVA معمولاً با تنگی دریچه میترال مرتبط است که می‌تواند باعث ایجاد علائم نارسایی قلبی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره میتوانید به مطلب: “علائم تنگی دریچه میترال” که مورد تایید دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق است، مراجعه نمایید.

 

کلیپ زیر درباره انواع اکوکاردیوگرافی قلب است.

 

Pulmonary Artery Pressure (PAP)

معنی PAP در اکو قلب

Pulmonary Artery Pressure یا فشار شریانی ریوی، مقدار فشار خون در شریان‌های ریوی است که خون را از قلب به ریه‌ها منتقل می‌کنند.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال PAP

فشار نرمال شریانی ریوی کمتر از ۲۵ میلی‌متر جیوه در حالت استراحت است. افزایش PAP بیش از ۲۵ میلی‌متر جیوه نشان‌دهنده فشار خون ریوی است.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

افزایش PAP معمولاً با فشار خون ریوی مرتبط است که می‌تواند ناشی از نارسایی قلبی، بیماری‌های ریه یا بیماری‌های دریچه‌ای قلب باشد.

Left Ventricular Mass (LVM)

معنی LVM در اکو قلب

Left Ventricular Mass یا جرم بطن چپ، مقدار عضله قلب در بطن چپ است که به وزن بطن چپ اشاره دارد.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال LVM

جرم نرمال بطن چپ برای مردان بین ۹۴ تا ۱۴۹ گرم و برای زنان بین ۸۹ تا ۱۳۳ گرم است. افزایش LVM نشان‌دهنده هیپرتروفی بطن چپ است.

نشان دهنده کدام بیماری قلبی؟

افزایش LVM معمولاً با فشار خون بالا و هیپرتروفی بطن چپ مرتبط است که می‌تواند منجر به نارسایی قلبی شود.

Mitral Regurgitation (MR)

معنی MR در جواب اکو قلب

Mitral Regurgitation یا به اختصار MR به معنی نارسایی دریچه میترال، وضعیتی است که در آن دریچه میترال به طور کامل بسته نمی‌شود و خون به سمت عقب به دهلیز چپ برمی‌گردد.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال MR

وجود نارسایی ملایم در برخی افراد طبیعی است، اما نارسایی متوسط تا شدید می‌تواند به نارسایی قلبی منجر شود و نیاز به درمان داشته باشد.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

نارسایی دریچه میترال می‌تواند به نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی و فشار خون ریوی منجر شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره میتوانید به مطلب: “خستگی از علائم نارسایی دریچه میترال” که مورد تایید دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق است، مراجعه نمایید.

Pulmonary Regurgitation (PR)

معنی PR در جواب اکو قلب

Pulmonary Regurgitation یا به اختصار PR به معنی نارسایی دریچه پولمونر، وضعیتی است که در آن دریچه پولمونر به طور کامل بسته نمی‌شود و خون به سمت عقب به بطن راست برمی‌گردد.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال PR

نارسایی ملایم معمولاً نگران‌کننده نیست، اما نارسایی متوسط تا شدید می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات جدی قلبی باشد.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

نارسایی دریچه پولمونر می‌تواند به نارسایی قلبی راست و افزایش فشار در شریان‌های ریوی منجر شود.

Tricuspid Regurgitation (TR)

معنی TR در جواب اکو قلب

Tricuspid Regurgitation یا به اختصارTR به معنی نارسایی دریچه سه‌لتی، وضعیتی است که در آن دریچه سه‌لتی به طور کامل بسته نمی‌شود و خون به سمت عقب به دهلیز راست برمی‌گردد.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال TR

نارسایی ملایم می‌تواند طبیعی باشد، اما نارسایی متوسط تا شدید ممکن است به نارسایی قلبی راست منجر شود و نیاز به درمان داشته باشد.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

نارسایی دریچه سه‌لتی می‌تواند به نارسایی قلبی راست، فیبریلاسیون دهلیزی و فشار خون ریوی منجر شود.

Aortic Regurgitation (AR)

معنی AR در جواب اکو قلب

Aortic Regurgitation یا به اختصار AR به معنی نارسایی دریچه آئورت، وضعیتی است که در آن دریچه آئورت به طور کامل بسته نمی‌شود و خون به سمت عقب به بطن چپ برمی‌گردد.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال AR

نارسایی ملایم معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما نارسایی متوسط تا شدید نیاز به درمان دارد و ممکن است به نارسایی قلبی منجر شود.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

نارسایی دریچه آئورت می‌تواند به نارسایی قلبی چپ، فشار خون بالا و کاردیومیوپاتی منجر شود. برای اطلاعات بیشتر در این باره میتوانید. به مطلب : “درمان نارسایی دریچه آئورت” از دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق مراجعه نمایید.

 

Regional Wall Motion Abnormalities (RWMA)

تفسیر اصطلاح RWMA در اکو قلب

Regional Wall Motion Abnormalities یا به اختصار RWMA، به نواحی‌ای از دیواره قلب اشاره دارد که حرکت غیرطبیعی دارند. این حالت معمولاً ناشی از کاهش جریان خون به عضله قلب در اثر سکته قلبی است.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال RWMA

در حالت طبیعی، دیواره‌های قلب باید به صورت هماهنگ و با قدرت انقباض یکنواخت حرکت کنند. وجود نواحی با حرکت غیرطبیعی می‌تواند نشان‌دهنده اختلال در خون‌رسانی به آن ناحیه باشد.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

RWMA معمولاً با سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد) و بیماری‌های عروق کرونر مرتبط است. وجود RWMA می‌تواند نشان‌دهنده نواحی آسیب‌دیده در اثر انسداد عروق کرونر باشد.

 

Congestive Heart Failure (CHF)

تفسیر اصطلاح CHF در اکو قلب

Congestive Heart Failure یا نارسایی احتقانی قلب به وضعیتی اشاره دارد که در آن قلب نمی‌تواند خون را به طور موثر پمپاژ کند. این حالت باعث تجمع مایعات در بافت‌ها و اعضای بدن می‌شود.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال CHF

در حالت نرمال، قلب باید توانایی پمپاژ کافی خون به سراسر بدن را داشته باشد. نشانه‌های نارسایی احتقانی قلب شامل تنگی نفس، خستگی شدید، ورم پاها و شکم است.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

CHF می‌تواند نتیجه نارسایی قلبی ناشی از بیماری‌های عروق کرونر، کاردیومیوپاتی، فشار خون بالا، یا آسیب به عضله قلب در اثر سکته قلبی باشد.

 

Mitral Valve Prolapse (MVP)

تفسیر اصطلاح MVP دراکو قلب

Mitral Valve Prolapse یا افتادگی دریچه میترال وضعیتی است که در آن دریچه میترال به درستی بسته نمی‌شود و یک یا هر دو لبه دریچه به سمت دهلیز چپ برمی‌گردد.

محدوده‌ نرمال و غیرنرمال MVP

در حالت نرمال، دریچه میترال باید به طور کامل بسته شود تا از بازگشت خون به دهلیز چپ جلوگیری کند. در MVP، ممکن است برخی افراد علائمی نداشته باشند، در حالی که در دیگران نارسایی دریچه میترال و علائم نارسایی قلبی ایجاد شود.

نشان‌دهنده کدام بیماری قلبی؟

MVP می‌تواند به نارسایی دریچه میترال منجر شود و در موارد شدید باعث علائمی نظیر تپش قلب، درد قفسه سینه و تنگی نفس گردد. این وضعیت ممکن است خطر ابتلا به عفونت‌های دریچه‌ای یا آریتمی‌های قلبی را افزایش دهد.

 

در آخر

اکوکاردیوگرافی یکی از ابزارهای حیاتی در تشخیص و مدیریت بیماری‌های قلبی است. تفسیر دقیق اصطلاحات اکوکاردیوگرافی می‌تواند به شناسایی و درمان زودهنگام مشکلات قلبی کمک کند. اگر شما یا یکی از نزدیکانتان نیاز به انجام اکوکاردیوگرافی دارید، آگاهی از این اصطلاحات می‌تواند به شما در درک بهتر وضعیت قلبی و گفتگو با پزشک کمک کند.

 

به یاد داشته باشید که تفسیر نتایج اکوکاردیوگرافی تنها باید توسط پزشک متخصص فلوشیپ اکوکاردیوگرافی انجام شود و هر گونه تصمیم‌گیری در مورد درمان باید بر اساس توصیه‌های پزشک صورت گیرد.

دکتر آرزو خسروی فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی در تهران.

عضو انجمن تصویربرداری ایران،اروپا و آمریکا.

برای ارتباط با نوبت دهی مطب با شماره 02122894086 تماس بگیرید.

امتیاز به این مطلب :

جهت درج امتیاز بر روی ستاره کلیک کنید

امتیاز متوسط 1 / 5. امتیاز شما: 1

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده ! اولین نفر باشید.

مطب دکتر آرزو خسرو متخصص قلب و عروق

دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر آرزو خسروی از برجسته ترین متخصصین قلب و عروق در تهران و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران می باشند. دکتر خسروی، عضو انجمن اکوکاردیوگرافی ایران، اروپا و آمریکا در زمینه انجام انواع تست قلب، انواع اکوکاردیو گرافی برای خانم ها و آقایان محترم آماده ویزیت بیماران عزیز در مطب و بیمارستان های طرف قرارداد می باشد.

اشتراک گذاری :

مقالات اکو