مطب دکتر آرزو خسرو متخصص قلب و عروق

اکو قلب داپلر برای تشخیص سوراخ قلبی | بهترین فلوشیپ اکو قلب

فهرست مطالب

تصویر برداری رنگی اکو داپلر یا اکو قلب که از فناوری داپلر برای تعیین سرعت بافت به جای سرعت خون استفاده می کند. بیش از یک دهه است که آزمایش اکوکاردیوگرافی داپلر به عنوان ابزاری بالینی برای تشخیص سوراخ قلب در بیماران سرطانی و تحت شیمی درمانی به کار گرفته می شود.

کاربرد های اکو داپلر قلب

  • تعیین موقتی وضیعت انقباض بطن چپ
  • اندازه گیری میزان سرعت عضلات قلب
  • تشخیص نارسایی کارکرد بطن چپ قلب
  • اندازه گیری از کارکرد دیاستولیک بطن چپ
  • تشخیص نارسایی قلبی اختلال های دیاستولیک
  • ارزیابی دقیق کارکرد هر دو بطن سیستولیک و دیاستولیک

انواع مختلف اکو قلب در مطب دکتر آرزو خسروی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی انجام می شود.

اکو داپلر قلب

مزایای انجام تصویر برداری با اکو داپلر رنگی

بزرگترین مزیت بالینی آزمایش داپلر بافتی تا به امروز ارزیابی عملکرد دیاستولیک بطن چپ بوده است. با اینکه تحلیل جریان خون گذرنده از دریچه میترال عملی شدن ارزیابی عملکرد دیاستولیک را ارتقا داده است، استفاده از این پارامتر به تنهایی کاربردی نیست زیرا با کاهش عملکرد دیاستولیک این پارامتر به صورت غیر خطی رفتار می کند.

یشترین کاربرد اکو بافت در تشخیص نارسایی عملکرد قلب در بیماران مختلف، بخصوص شیمی درمانی است.

تکنیک هایی جهت تمایز الگو های عادی و غیر عادی پر شدن بطن چپ به وجود آمده اند اما احتمالا ساده ترین راهبرد اندازه گیری سرعت بافت آنولار (حلقوی) باشد.

در حالی که این پارامتر از تغییرات گسترده پره لود (پیش بار) در یک بطن عادی مستقل نیست اما به نظر می رسد که بسیار کمتر تحت تاثیر پره لود یک بطن آسیب دیده قرار می گیرد و برخلاف جریان گذرنده از میترال از حالت عادی خارج نمی شود. دومین کاربرد مرتبط اکو داپلر بافتی در فنون بالینی متداول ارزیابی فشار پر شدن بطن چپ می باشد.

کاربرد اکوکاردیوگرافی داپلر قلب

ارزیابی موقت انقباض سیستولیک بطن چپ سومین کاربرد بالینی مهم داپلر بافتی است. از آنجایی که در نارسائی قلبی، بطن چپ بزرگ می شود هماهنگی عملکرد سیستولیک آن به صورت پیشرونده ای کمتر شده.این مسئله با کاهش کیفیت عملکرد بطن چپ در ارتباط است.

توسعه اخیر درمان هماهنگ سازی دوباره در نارسایی قلبی منجر به ارتقا ظرفیت ورزشی و کیفیت زندگی شده است. اما تقریبا 20 درصد از بیماران در پاسخ به این درمان ناکام مانده اند. با اینکه اغلب مدت QRS در نوار قلب به صورت گسترده در انتخاب بیماران کاندید این مداخله پر هزینه استفاده می شود. اما به نظر می رسد استفاده از اکو داپلر بافتی جهت سنجش تاخیر بین هر کدام از دیواره ها راهبردی مناسب برای انتخاب بیماران است. همچنین راهنمایی برای تعیین موقعیت لید های ضربانی دو بطنی می باشد.

مقدار سنجی منطقه ای و سراسری عملکرد سیستولیک بطن چپ اندیکاسیونی مهم برای اکو داپلر بافتی است. این مورد نیز در راس کاربرد های بالینی قرار دارد. مهم ترین محدودیت های عملی مرتبط با درجه بندی سرعت بافتی از قاعده تا نوک قلب و از یک سمت تا سمتی دیگر از قلب می باشند. این تکنیک نیازمند تعریف محدوده های عادی بوده و خود بسته به سن تغییر می کنند. کاربرد این تکنیک در حالت استراحت مشخص نیست.

با این حال، سرعت سیستولیک یا جابجایی قاعده قلب، مخصوصا در هنگام توزیع شدن بین دیواره های متعدد، با کسر تخلیه قلب به خوبی ارتباط داشته و می تواند راهبردی موثر در ارزیابی پاسخ انقباضی قلب به ورزش باشد.

دکتر آرزو خسروی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی قلب در تهران

کاربرد اکو کاردیوگرافی قلب در تشخیص اختلال تحت بالینی عملکرد بطن چپ

آخرین و شاید هیجان انگیز ترین کاربرد تکنیک اکو داپلر بافتی، تشخیص اختلال تحت بالینی عملکرد بطن چپ است.

علاوه بر آن، سرعت های غیر عادی بافتی می توانند جهت تمایز بین هیپرتروفی پاتولوژیک بطن چپ و هیپرتروفی باشند که در بطن چپ ورزشکاران حرفه ای دیده می شود. یک کاربرد اکو قلب، تشخیص بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیکی است. که بیماری آن ها تشخیص داده نشده، سابقه خانوادگی بیماری داشته و ژنوتیپی غیر عادی دارند. اگر در رابطه با کاردیومیوپاتی هیپرتروفیکی اطلاعاتی ندارید از این لینک استفاده کنید.

به دلایل مشابه، اکو داپلر بافتی در تشخیص رد پیوند و نقص های پیش بالینی بطن چپ در هنگام حضور ضایعات دریچه های نارسا موثر می باشد. در تمامی این شرایط، تاثیر گذاری اکو داپلر بافتی به ارتباط آن با میزان فیبروز بطنی بسیار وابسته است. همچنین، این تکنیک در تشخیص بیماری های قلبی تحت بالینی (برای مثال: ارزیابی بازتاب از میوکارد) نسبت به روش های پیشین راهبردی را ارائه می دهد که از نظر بالینی عملی تر می باشد. کاربرد های بالینی اکو داپلر بافتی در ارزیابی عملکرد دیاستولیک بطن چپ، شرایط بار قلب و هماهنگی این بطن از مرحله آزمایشگاهی به فنون بالینی رسیده است.

پیشرفت های بیشتر مخصوصا در زمینه تصویر برداری strain rate با استفاده از این تکنیک جهت مقدار سنجی عملکرد سیستولیک بطن چپ بدست خواهند آمد.


دکتر آرزو خسروی متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی در تهران

جهت ارتباط با نوبت دهی مطب کلیک کنید.


ارائه مشاوره
فردی و تخصصی 100%
ارائه نتایج
سریع و دقیق 100%
رعایت استانداردها
بهداشتی و ایمنی 100%

اشتراک گذاری :